Wapenbeleid

Magic Fair is een kindvriendelijk familie evenement. Vanwege diverse incidenten vermeld door de landelijke media, staan wij niet achter het meenemen van echte wapens. Herkenbare nepwapens en LARP wapens mogen weer wel.

Wat zegt de wet?

De Wet wapens en munitie (wapenwet, versie vanaf 1 januari 2020) kent een aantal categorieën:

 • Categorie 1: De wapens in deze categorie zijn niet-vuurwapens, waarvan de overheid het bezit door iedereen buiten de overheid zelf heeft verboden.
 • Categorie 2: Tot de wapens in deze categorie behoren wapens waarvan het gebruik en bezit door de overheid wettelijk beperkt wordt tot haarzelf (de krijgsmacht en de politie) en een selectieve groep gespecialiseerde verzamelaars die aan bepaalde door de overheid gestelde voorwaarden voldoen.
 • Categorie 3: Deze categorie bevat wapens waarvan de overheid het bezit wettelijk beperkt tot zichzelf en iedereen die zij daarvoor een vergunning toekent.
 • Categorie 4: Tot deze categorie behoren de wapens die niet door de overheid verboden zijn om in huis te hebben, maar wel om deze publiekelijk te dragen. Voor luchtwapens geldt ook de regel dat ze geen gelijkenis mogen hebben met een vuurwapen, anders vallen ze onder Categorie I.

Voor categorie 4 geldt: bezit mag, in het openbaar dragen niet:

 • De persoon die het wapen vasthoudt moet ouder zijn dan 18 jaar. Het wapen mag niet worden overhandigd aan kinderen, ook niet voor een foto moment.
 • Het wapen mag niet gebruiksklaar op de openbare weg of een openbaar toegankelijke plaats worden vervoerd. Het wapen moet op deze locaties zodanig worden verpakt dat het niet gebruiksklaar is en met eenvoudige hulpmiddelen weer bruikbaar kan worden gemaakt. Ongeacht of het hier om decoratieve of functionele wapens gaat.

Bijvoorbeeld een zwaard in een schede omwikkelt in een kleed, doek of wapentas. Een ander voorbeeld is een ongespannen boog en ingewikkeld in een kleed, doek of wapentas. Een staf wikkel je bijvoorbeeld het beste in een kleed of doek.

Welk wapen mag volgens de wet wel en welke niet?

Om problemen te voorkomen hebben we een lijst samengesteld die inzicht moet geven wat wel en niet mag. Beide lijsten zijn niet volledig.

 • Wat mag wel?
  • Degens, mits bot of 1
  • Handboog mag wel, pijlen met snijdende delen mogen weer niet.
  • LARP-wapens (rubber en/of latex) die goed herkenbaar zijn als nepwapen.
  • Sabels, mits bot of 1
  • Staf, mits niet als lans te gebruiken
  • Zwaarden, mits bot of 1
  • Vuurwapens (pistolen, revolvers, geweren), alleen indien deze goed herkenbaar zijn als nepwapen (voorzien van oranje dop) en voldoen aan de Richtlijn 2009/48/EG (Europese speelgoedrichtlijn).
  • Dichtklapbare messen van maximaal 28 centimeter (uitgevouwen) met 1 snijkant mag in de meeste gevallen wel. Hierbij hangt het ook af of op de plaats van het evenement een (tijdelijke) plaatselijke verordening geldt die het dragen van deze wapens verbiedt.

Messen met meer dan één snijkant mogen niet.

Let op bij het dragen van deze wapens op de openbare weg of openbaar toegankelijke plaatsen.

Houd wapens uit de buurt van kinderen!

 • Wat mag niet?
  • Airsoft wapens
  • Alarmpistool
  • Ballistische messen
  • Boksbeugels
  • Katapult
  • Kruisboog
  • Lans
  • Paintball wapens
  • Pepperspray
  • Pijlen en pijlpunten, bestemd om door middel van een boog te worden afgeschoten, die zijn voorzien van snijdende delen met de kennelijke bedoeling (of mogelijkheid) daarmee ernstig letsel te kunnen veroorzaken.
  • Ploertendoders
  • Stiletto’s
  • Vilmessen, ook wel palmmessen of vuistmessen genoemd. Dit is een mes waarbij het lemmet haaks op de handgreep staat. De handgreep wordt in de handpalm gehouden en het lemmet steekt tussen de vingers door naar buiten.
  • Vlindermessen
  • Vuurwapens (pistolen, revolvers, geweren), tenzij goed herkenbaar als nepwapen (voorzien van oranje dop) die voldoen aan de Richtlijn 2009/48/EG (Europese speelgoedrichtlijn).
  • Werpsterren
  • Voorwerpen die zodanig op een wapen lijken dat ze voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn. De kleur van een nepwapen telt niet mee om te bepalen of het nepwaren sprekend lijkt op een echt (vuur)wapen. Het enige dat telt, zijn de vorm en de afmeting van het nepwapen.
  • Dichtklapbare messen met een totale, uitgeklapte lengte boven 28 centimeter.
  • Dichtklapbare messen met meer dan één snijkant. Een uitgevouwen mes van maximaal 28 centimeter met 1 snijkant mag in de meeste gevallen wel. Dit is afhankelijk of een (tijdelijke) plaatselijke verordening geldt die het dragen hiervan verbiedt.

Ook voorwerpen die niet bedoeld zijn als wapen, maar wel zo kunnen worden gebruikt, vallen onder categorie 4.

Toelating

Magic Fair hanteert een strenger beleid dan de wet. Vanwege diverse incidenten vermeld door de landelijke media en het kindvriendelijk evenement staan wij niet achter het meenemen van wapens.

Herkenbare nepwapens en LARP wapens mogen wel. Twijfel je of jouw wapen mag worden meegenomen? Doe het dan niet! Magic Fair houdt zicht het recht voor om bij entree en op het terrein te controleren of jouw wapen voldoet aan ons beleid.

Ongeacht of de toetsing van het wapen juist heeft plaatsgevonden, hebben zowel de politie agenten als de medewerkers van Magic Fair altijd gelijk.

Door Magic Fair ingenomen wapens krijg je bij het verlaten van het evenement weer terug. Ook is het mogelijk dat je het wapen in de auto legt. Magic Fair heeft geen invloed over het opnieuw beschikbaar krijgen van wapens  die door de politie in beslag worden genomen. Dit geldt ook voor een eventuele financiële boete die door de politie kan worden opgelegd.

Verhandelen

Categorie 4 messen mogen worden verhandelen, je mag deze in bezit hebben. Na aanschaf geldt ook dat deze wapens niet mogen worden gedragen op de openbare weg of een openbaar toegankelijke plaats. Ook mogen de wapens niet publiekelijk voor handen zijn. Dat wil zeggen: ze moeten tijdens vervoer zodanig deugdelijk verpakt zijn dat zij niet voor onmiddellijk voor gebruik kunnen worden aangewend.

Houd wapens uit de buurt van kinderen!

Op Magic Fair verhandelde categorie 4 wapens moeten te allen tijde in de verpakking blijven. Wapens uit een andere categorie mogen op Magic Fair niet worden verhandeld.

Wapens mogen alleen worden verkocht aan personen die ouder zijn dan 18 jaar.

          Home     Route     Huisregels     Privacyverklaring     Wapenbeleid     Mail to